Volgers

dinsdag 19 februari 2019

Provinciedomein Kessel-Lo - Lovenarenbroek Natuurreservaat Kessel-Lo (Leuven) België
We zijn al enkele keren in dit domein geweest in het verleden.
Het leek me leuk om nog eens terug te gaan met het mooie weer. 
Er is een nieuw gedeelte bij, wel mooi geworden.

Allereerst zijn we over het houten pad gelopen.

Rose en Puck op het houten pad.

Met uitzicht op deze vijver.Ik had gehoopt op halsbandparkieten omdat je niet ver van Brussel zit, helaas het is een houtduif geworden. Ik heb wel heel veel vogels gehoord maar het was heel druk met mensen en honden dus dan is het moeilijk vogeltjes te fotograferen. Ze zitten hoog in de bomen.

Houtduif (Columba palumbus)


Een jaar geleden dook Puck altijd de vijvers in achter de eenden aan. Gelukkig blijft hij nu aan de rand staan. Hij is bijna 2 jaar. Rose vindt dat allemaal niet meer interessant. Ze gaan met ons overal mee naar toe, waar toegestaan, dan zijn ze veel gewend. 
Ze zitten wel altijd aan een lange lijn. 

Er zaten heel veel kuifeenden en parkeenden in de vijver.

 Kuifeend man (Aythya fuligula)

 Kuifeend vrouw (Aythaya fuligula)

 Meerkoet (Fulica atra)
Parkeend (Anas platyrhynchos forma domestica)

Er is ook een kijkhut. Met dit uitzicht. 


Ik heb wel niet heel lang gekeken wat er allemaal zat. Wat wilde eenden, kuifeenden etc. 
De gaten waren heel laag, wel mooi voor een laag standpunt maar er stonden geen bankjes. Voor mij niet ideaal. 

Kuifeend (Aythya fuligula)

In een andere plas zaten nog zwanen. 


Knobbelzwaan (Cygnus olor)

En deze tafeleend man. Het vrouwtje zag ik niet. Tafeleend man (Aythya ferina)

Er vloog ook nog een helicopter over. https://www.helispot.nl/hs/helicopters/detail.asp?id=b3b3E1

Iedereen bedankt voor de reakties op de vorige blog. 
Er volgt nog een blog over UZ Leuven. zaterdag 16 februari 2019

Haven Yerseke. Koude- en Kaarspolder, Yerseke Moer

Op Valentijnsdag ❤ weer eens langs de haven gereden.  Hondjes mee in de auto. Er zat niks nieuws. Van de middelste zaagbekken zag ik alleen het mannetje.
De dodaars heb ik ook niet gezien. Die hebben vast het ruime sop gekozen. 


Middelste zaagbek man (Mergus serrator)

 De steenlopertjes waren er nog steeds. Af en toe vliegen ze weer ergens anders heen.


Steenloper (Arenaria interpres)

Grote mantelmeeuw (Larus marinus)

 Zilvermeeuw juveniel (Larus argentatus) en Grote mantelmeeuw (Larus marinus)

Fuut (Podiceps cristatus)

Schepen in het kaaigat heb ik deze keer niet gefotografeerd wegens tegenlicht. 

Vanaf de haven naar de Koude- en Kaarspolder en Yerseke Moer gereden

Koude- en Kaarspolder 
https://www.hetzeeuwselandschap.nl/natuurgebieden/koude-en-kaarspolderBoompieper (Anthus trivialis)

Smienten zijn er volop

Smient man (Mareca penelope)  


Smient vrouw (Mareca penelope)

Smient vrouw en Smient man (Mareca penelope)

Verder gereden naar Yerseke Moer. Niet zoveel gezien, wel een gedumpte kerstboom.Helaas heel veel tegenlicht met onderstaande foto. Dat is weleens jammer van veel zon. 

Paapje vrouw (Saxicola rubetra)Akkerseweg 

Graspieper (Anthus pratentis)


Haas (Lepus europaeus)

Iedereen bedankt voor de reakties op de vorige blog. 
De volgende blog gaat over Leuven BelgiёRose 10 jaar

16 februari 2009 - 16 februari 2019

Rose wordt 🌹 10 jaar. 🎈🎈

Geboren in Zonhoven België
Dochter van Shailo ( Den Haag) en Jitske 
Zusje van Silke, Nienke en Lobke † mama Jitske 

papa Shailo