Welkom op mijn blog Caroline's natuurfotografie.
Veel lees- en kijkplezier.
Een berichtje in het gastenboek of een reaktie wordt zeer gewaardeerd.

" Nothing happens when you sit
at home. I Always make it a point
to carry a camera with me at all
times….. I just shoot at what
interests me at that moment. "


- Elliott Erwitt


Volgers


Puck en Rose

Translate

Watervogels Europa
Wilde eend vrouw (Anas platyrhynchos)

Wilde eend man (Anas platyrhynchos)

Wilde eenden (Anas platyrhynchos)

Wilde eenden (Anas platyrhynchos)


 Mandarijneend man (Aix galericulata)

Mandarijneend vrouw (Aix galericulata)


Witte mandarijneend (Aix galericulata)

De mandarijneend (Aix galericulata) is een Aziatische vogel. 

Pijlstaart man (Anas acuta)


 Slobeend man (Spatula clypeata)

Slobeend vrouw (Spatula clypeata)

 Smient (Mareca penelope)

Smient vrouw (Mareca penelope)

Wintertaling vrouw (Anas crecca)

Zomertaling vrouw (Spatula querquedula)


Krakeend vrouw  (Mareca strepera)


Ringtaling man (Callonetta leucophrys)


Ringtaling vrouw (Callonetta leucophrys

De ringtaling (Callonetta leucophrys) is een Zuidamerikaanse eend.
Is ook bekend als roodschoudertaling.
Fuut (Podiceps cristatus)


Geoorde fuut Winterkleed (Podiceps nigricollis)


Roodkeelduiker winterkleed (Gavia stellata)
Waterhoen (Gallinula chloropus)


Meerkoet (Fulica atra)
Meerkoet (Fulica atra)


Muskuseend (Cairina moschata)


Grote zaagbek (Mergus merganser)
Middelste zaagbek man 


Middelste zaagbek vrouw 
Middelste zaagbek (Mergus serrator)Hollandse kwaker (Call duck)


Dodaars (Tachybaptus rufficollis)


Casarca (Tadorna ferruginea)Lepelaar (Platalea leucorodia)Kuifeend man (Aythya fuligula)


Kuifeend vrouw (Aythya fuligula)Kuifeend juveniel (Aythya fuligula)

Bergeend man (Tadorna tadorna)


Bergeend met kuikens (Tadorna tadorna)


Bergeend juveniel (Tadorna tadorna)


Rosse fluiteend (Dendrocygna bicolor)


Tafeleend man (Aythya ferina)Nijlgans met kuikens (Alopochen aegyptiaca)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten


Deze blog is beveiligd met een SSL Certificaat.