Bedankt dat u de tijd genomen heeft om mijn blog te bezoeken.
Veel lees- en kijkplezier.
Neem ook eens een kijkje op de paginas.
Onderaan de blog is er gelegenheid om een reaktie te plaatsen.

©

Google Translate

Watervogels Europa
Wilde eend ♀ (Anas platyrhynchos)

Wilde eend ♂ (Anas platyrhynchos)

Wilde eend juveniel (Anas platyrhynchos)

Wilde eend juveniel (Anas platyrhynchos)


 Mandarijneend ♂ (Aix galericulata)

Mandarijneend ♀ (Aix galericulata)

Witte mandarijneend (Aix galericulata)

De mandarijneend (Aix galericulata) is een Aziatische vogel. 

Pijlstaart ♂ (Anas acuta)

Pijlstaart ♀ (Anas acuta) Slobeend ♂ (Spatula clypeata)

Slobeend ♀ (Spatula clypeata)

Smient ♀ (Mareca penelope)

Smient ♂ (Mareca penelope)

Smient ♀ (Mareca penelope)


Wintertaling ♀ (Anas crecca)


Wintertaling ♂ (Anas crecca)

Zomertaling ♀ (Spatula querquedula)

Krakeend ♂ (Mareca strepera)

Krakeend ♀ (Mareca strepera)

Ringtaling ♂ (Callonetta leucophrys)

Ringtaling ♀ (Callonetta leucophrys

De ringtaling (Callonetta leucophrys) is een Zuidamerikaanse eend.
Is ook bekend als roodschoudertaling.
Fuut (Podiceps cristatus)


Waterhoen (Gallinula chloropus)

Meerkoet (Fulica atra)Meerkoet (Fulica atra)
Muskuseend (Cairina moschata)


Grote zaagbek (Mergus merganser)


Middelste zaagbek ♂ (Mergus serrator)

Middelste zaagbek ♀ (Mergus serrator)


Hollandse kwaker (Call duck)


Hollandse kwaker x (Call duck)Dodaars (Tachybaptus ruficollis)Casarca (Tadorna ferruginea)
Lepelaar (Platalea leucorodia)Kuifeend ♂(Aythya fuligula)

Kuifeend ♀ (Aythya fuligula)


Kuifeend juveniel (Aythya fuligula)Bergeend ♂ (Tadorna tadorna)

Bergeend ♀ (Tadorna tadorna)

Bergeend met kuikens (Tadorna tadorna)

Bergeend juveniel (Tadorna tadorna)Rosse fluiteend (Dendrocygna bicolor)Tafeleend ♂ (Aythya ferina)


Nijlgans met kuikens (Alopochen aegyptiaca)


Nonnetje ♀ (Mergellus albellus)


Geen opmerkingen:

Een reactie posten


Deze blog is beveiligd met een SSL Certificaat.