Pagina's

All rights reserved © 2024 Caroline's natuurfotografie Copyright

Google Translate


Bedankt dat u de tijd genomen heeft om mijn blog te bezoeken.
Veel lees- en kijkplezier.
Neem ook eens een kijkje op de paginas.
Onderaan de blog is er gelegenheid om een reaktie te plaatsen.

©

♥ Only those who care about you can hear you when you're quiet ♥

dinsdag 26 september 2023

Watersnip (Gallinago gallinago)

Vanochtend op pad geweest, meer soorten gezien maar nu even de watersnip met de vrolijke achtergrond met jullie delen. 


Watersnip (Gallinago gallinago)

Bij de ooievaar van enkele blogs geleden staan nu de ringgegevens.


 

maandag 25 september 2023

Yerseke Moer

Kneu (Linaria cannabina)

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)

Kneu (Linaria canabina)

Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Houtduif (Colubia palumbus)

Wilde eend (Anas platyrhynchos)


Haas (Lepus europaeus)

Graspieper (Anthus pratensis)


Haas (Lepus europaeus)

Zilvermeeuw (Larus argentatus)
Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)
Er zit een geringde tussen. 


Scholekster juveniel (Haematopus ostralegus)
Er waren er een aantal. 

 Mama of papa Scholekster (Haematopus ostralegus)


Scholekster juveniel (Haematopus ostralegus)


Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Meerkoet (Fulica atra)

Steltkluut juveniel (Himatopus himatopus) die achter gebleven was. Yerseke Moer

Scholekster (Haematopus ostralegus)

Groep kleine zilverreiger (Egretta garzetta)

Visdief (Sterna hirundo)
Steenloper (Arenaria interpres)
In de haven 

Koude- en Kaarspolder Yerseke 

Graspieper (Anthus pratensis)

Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) in de zeekraal (Salicornia)

De watersnip zat net achter het vossengaas. 


Watersnip (Gallinago gallinago)

Fazant juveniel (Phasianus colchicus)

Tapuit ♀(Oenanthe oenanthe) 


Kleine zilverreiger (Egretta garzetta) in de zeekraal (Salicornia 

Yerseke Moer 

Koude- en Kaarspolder Yerseke 

Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)  in de zeekraal (Salicornia)

Yerseke Moer


Bijenbrood

Deze steltkluten waren op trektocht denk ik. 

Groep steltkluten (Himatopus himatopus) en kieviten (Vanellus vanellus)

De torenvalk zat eerst dichtbij, toen hij of zij me zag vloog hij of zij verder weg. Ik zie niet zo goed welk geslacht het is, het is een jonge denk ik.

Torenvalk (Falco tinnunculus)

Blauwe reiger (Ardea cinerea)

Deze kleine zilverreiger zat naast mijn auto in de sloot en zag me niet. 

Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)

Scholekster die piept 


Iedereen bedankt voor de berichten !
Deze blog is beveiligd met een SSL Certificaat.