Welkom op mijn blog Caroline's natuurfotografie.
Veel lees- en kijkplezier.
Een berichtje in het gastenboek of een reaktie wordt zeer gewaardeerd.

©
" Nothing happens when you sit
at home. I Always make it a point
to carry a camera with me at all
times….. I just shoot at what
interests me at that moment. "


- Elliott Erwitt


Volgers


Rose en † Pepper Zwitserland 2015

Puck en Rose 2019

Translate

Mijn blogs worden aangepast wegens het
coronavirus (Covid-19).

Volg richtlijnen van RIVM.
Ik wens jullie een goede gezondheid toe.

Zorgverleners bedankt voor jullie inzet.

Natuurgebied Yerseke Moer Yerseke
Sperwer (Accipiter nisus)

Torenvalk ♀ (Falco tinnunculus)


Torenvalk ♂ (Falco tinnunculus)

Buizerd (Buteo buteo)


Smelleken vrouw (Falco columbarius)


Vuurgoudhaan vrouw (Regulus ignicapilla)

Keep vrouw (Fringilla montifringilla)


Paapje  (Saxicola rubetra)


Roodborst (Erithacus rubecula)


Kneu man (Linaria cannabina)


Kneu vrouw (Linaria cannabina)


Rietgors man (Emberiza schoeniclus)
Rietgors vrouw (Emberiza schoeniclus)Roodborsttapuit vrouw (Saxicola rubicola)Roodborsttapuit man (Saxicola rubicola)


Roodborsttapuit man en vrouw (Saxicola rubicola)


Spreeuw juveniel (sturnus vulgaris)


Spreeuw (sturnus vulgaris)


Zwarte Kraai (Corvus corone) 


Blauwe reiger (Ardea cinerea)


 Grote zilverreiger (Ardea alba)

 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)


Koereiger (Bubulcus ibis)

 Fazant man (Phasianus colchicus)

Fazant vrouw (Phasianus colchicus)


Patrijs (Perdix perdix)


Wulp (Numenius arquata)


Regenwulp (Numenius phaeopus)


Zwarte ruiter- winterkleed (Tringa erythropus)


Zwarte ruiter-april (Tringa erythropus)


Zwarte ruiter augustus (Tringa erythropus)


Zwarte ruiter- mei- zomerkleed (Tringa erythropus)

Smient man (Mareca penelope)


Wilde eend kuikens (Anas platyrhynchos)Nijlgans met kuikens (Alopochen aegyptiaca)Vink man (Fringilla coulebs)

Vink vrouw (Fringilla coulebs)

Tapuit (Oenanthe oenanthe)

IJsvogel (Alcedo atthis)


Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Oeverzwaluw (Riparia riparia)


Putter (Carduelis carduelis) 

Putter juveniel (Carduelis carduelis)

Muskuseend (Cairina Moschata)

Pijlstaart eend man (Anas acuta)

Kolgans (Anser albifrons)

Indische gans (Anser indicus)


Havik (Accipiter gentilis)

Smient man (Mareca penelope)

Smient vrouw (Mareca penelope)

Tureluur (Tringa totanus)


Tureluur juveniel (Tringa totanus)


Kramsvogel (Turdus pilaris)

Kuifeend man (Aythaya fuligula)

Kuifeend vrouw (Aythaya fuligula)

Kuifeend kuikens (Aythaya fuligula)

Waterhoen (Gallinuna chloropus)

 Brandgans (Branta leucopsis)


Grote Canadese gans (Branta canadensis)

Bergeend man (Tadorna tadorna)

Bergeenden met kuikens (Tadorna tadorna)Graspieper (Anthus pratentis)

Boompieper (Anthus trivialis)

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Groenling (Chloris chloris)

Haas (Lepus europaeus)

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

 Hermelijn (Mustela erminea)

lepelaar (Platalea leucorodia)

Witte kwikstaart vrouw (Motacilla alba)

Witte kwikstaart man (Motacilla alba)

Kievit (Vanellus vanellus)

Kievitkuiken (Vanellus vanellus)

Casarca (Tadorna ferruginea) tussen de ganzen 

Sneeuwgans (Anser caerulescens)

Huismus (Passer domesticus)

Ringmus (Passer montanus)

Grasmus (Sylvia communis)

Grasmus (Sylvia communis)

Groene specht (Picus viridus)

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Kleine plevier (Charadrius dubius)


Bosruiter (Tringa glareola)

Oeverloper (Actitis hypoleucos)


Hollandse kwaker 


Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Tafeleend man (Aythaya ferina)

Tafeleend man en vrouw (Aythaya ferina)

Wilde eend kuiken (Anas platyrhynchos)

Grutto (Limosa limosa)

ijslandse grutto (Islandica)

Krakeend (Mareca strepera)


Wintertaling ♂ (Anas crecca)

Wintertaling ♀ (Anas crecca)

Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)

Grote mantelmeeuw (Larus marinus)

Zwarte ooievaar (Ciconia nigra)


Gele kwikstaart man (Motacilla flava)

Houtduif (Columba palumbus)

Holenduif (Columba oenas)

Turkse tortel (Streptopella decaocto)

Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)

Watersnip (Gallinago gallinago)

Visarend (Pandion haliaetus) en Buizerd (Buteo buteo) 

Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Geen opmerkingen:

Een reactie posten


Deze blog is beveiligd met een SSL Certificaat.