Bedankt dat u de tijd genomen heeft om mijn blog te bezoeken.
Veel lees- en kijkplezier.
Neem ook eens een kijkje op de paginas.
Onderaan de blog is er gelegenheid om een reaktie te plaatsen.

©

Google Translate

Natuurgebied Yerseke Moer Yerseke

2016

Sperwer (Accipiter nisus)

Torenvalk ♀ (Falco tinnunculus)

Torenvalk ♂ (Falco tinnunculus)

Buizerd (Buteo buteo)

Smelleken ♀ (Falco columbarius)

Bruine kiekendief (Circus aeruginosus)

Bruine kiekendief ♂ (Circus aeruginosus)

Vuurgoudhaan ♀ (Regulus ignicapilla)

Keep ♀ (Fringilla montifringilla)


Paapje  (Saxicola rubetra)

Roodborst (Erithacus rubecula)


Kneu ♂ (Linaria cannabina)

Kneu ♀ (Linaria cannabina)

Rietgors ♂ (Emberiza schoeniclus)Rietgors ♀ (Emberiza schoeniclus)

Rietzanger (Acrocephalus schoenobaenus)

Roodborsttapuit ♀ (Saxicola rubicola)

Roodborsttapuit ♂ (Saxicola rubicola)

Roodborsttapuit ♂ en ♀ (Saxicola rubicola)

Spreeuw juveniel (sturnus vulgaris)

Spreeuw (sturnus vulgaris)

Zwarte Kraai (Corvus corone) 

Blauwe reiger (Ardea cinerea)

 Grote zilverreiger (Ardea alba)

 Kleine zilverreiger (Egretta garzetta)

Koereiger (Bubulcus ibis)

 Fazant ♂ (Phasianus colchicus)

Fazant ♀ (Phasianus colchicus)

Patrijs (Perdix perdix)

Wulp (Numenius arquata)

Regenwulp (Numenius phaeopus)

Zwarte ruiter (Tringa erythropus) - 13 april 2021

Zwarte ruiter zomerkleed (Tringa erythropus) - 23 april 2020 

Smient ♂ (Mareca penelope)

Wilde eend kuikens (Anas platyrhynchos)


Nijlgans met kuikens (Alopochen aegyptiaca)


Vink ♂ (Fringilla coulebs)

Vink ♀ (Fringilla coulebs)

Tapuit (Oenanthe oenanthe)

IJsvogel (Alcedo atthis)


Boerenzwaluw (Hirundo rustica)

Oeverzwaluw (Riparia riparia)


Putter (Carduelis carduelis) 

Putter juveniel (Carduelis carduelis)

Muskuseend (Cairina Moschata)

Pijlstaart eend ♂ (Anas acuta)

Kolgans (Anser albifrons)

Indische gans (Anser indicus)


Havik (Accipiter gentilis)

Smient ♂ (Mareca penelope)

Smient ♀ (Mareca penelope)

Tureluur (Tringa totanus)


Tureluur juveniel (Tringa totanus)


Kramsvogel (Turdus pilaris)

Kuifeend ♀ (Aythaya fuligula)

Kuifeend ♀ (Aythaya fuligula)

Kuifeend kuikens (Aythaya fuligula)

Waterhoen (Gallinuna chloropus)

 Brandgans (Branta leucopsis)

Grote Canadese gans (Branta canadensis)

Bergeend ♂ (Tadorna tadorna)

Bergeenden met kuikens (Tadorna tadorna)Graspieper (Anthus pratentis)

Boompieper (Anthus trivialis)

Veldleeuwerik (Alauda arvensis)

Groenling (Chloris chloris)

Haas (Lepus europaeus)

Konijn (Oryctolagus cuniculus)

 Hermelijn (Mustela erminea)

lepelaar (Platalea leucorodia)

Witte kwikstaart ♀ (Motacilla alba)

Witte kwikstaart ♂ (Motacilla alba)

Kievit (Vanellus vanellus)

Kievitkuiken (Vanellus vanellus)

Casarca (Tadorna ferruginea) tussen de ganzen 

Sneeuwgans (Anser caerulescens)

Huismus (Passer domesticus)

Ringmus (Passer montanus)Grasmus ♂ (Sylvia communis)

Heggenmus (Prunella modularis)


Groene specht (Picus viridus)

Bontbekplevier (Charadrius hiaticula)

Kleine plevier (Charadrius dubius)


Bosruiter (Tringa glareola)


Oeverloper (Actitis hypoleucos)


Hollandse kwaker 


Knobbelzwaan (Cygnus olor)

Tafeleend ♂ (Aythaya ferina)

Tafeleend ♂ en ♀ (Aythaya ferina)

Wilde eend kuiken (Anas platyrhynchos)


Grutto (Limosa limosa)

Grutto kuiken (Limosa limosa)

ijslandse grutto (Islandica)

Krakeend (Mareca strepera)

Wintertaling ♂ (Anas crecca)

Wintertaling ♀ (Anas crecca)

Kleine mantelmeeuw (Larus fuscus)

Grote mantelmeeuw (Larus marinus)

Zwarte ooievaar (Ciconia nigra)


Gele kwikstaart man (Motacilla flava)

Houtduif (Columba palumbus)

Holenduif (Columba oenas)

Turkse tortel (Streptopella decaocto)

Oranje zandoogje (Pyronia tithonus)

Watersnip (Gallinago gallinago)

Visarend (Pandion haliaetus) en Buizerd (Buteo buteo) 

Goudplevier (Pluvialis apricaria)

Gestreepte strandloper (Calidris melanotos)
Geen opmerkingen:

Een reactie posten


Deze blog is beveiligd met een SSL Certificaat.